In 2020 heeft er een PREM wijkverpleging meting plaatsgevonden onder de cliënten van de wijkverpleging van ADOZORG. Het gemiddelde beoordeling cijfer is 9.1.

In 2021 heeft er een PREM wijkverpleging plaatsgevonden onder clienten van de wijkverpleging, WLZ ( Wet Langdurige Zorg ) en WMO van ADO zorg. Het gemiddeld beoordeling cijfers is 8,5.

Klik hiervoor de samenvatting van de resultaten.