In 2020 heeft er een PREM wijkverpleging meting plaatsgevonden onder de cliënten van de wijkverpleging van ADOZORG. Het gemiddelde beoordeling cijfer is 9.1.
Klik hiervoor de samenvatting van de resultaten.