Privacyreglement

A.D.O. Zorg is de eindverantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). A.D.O. Zorg is degene die beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. A.D.O. Zorg is verantwoordelijk voor het feit dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

A.D.O. Zorg heeft in haar privacyreglement onder andere beschreven welke persoonsgegevens worden vastgelegd, wie er inzage heeft in de gegevens, hoe invulling is gegeven aan ‘geheimhouding, wat de bewaartermijn van de gegevens is, het beleid op inzage van gegevens door de cliënten, hoe gehandeld wordt bij datalekken en de bezwaarmogelijkheden.
Klik hier om ons privacyreglement te downloaden.

In het kort

A.D.O. Zorg is erop gericht dat iedereen zo goed en zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen op zijn of haar eigen manier.