Kwaliteitskeurmerken

U wilt het beste voor u en daarom is een hoge kwaliteit van zorg belanHKZ ISO 9001grijk voor u. A.D.O. Zorg beschikt over de benodigde kwaliteitskeurmerken.

A.D.O. Zorg heeft het HKZ-certificaat behaald. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit is een pakket van kwaliteitseisen geformuleerd door de koepelorganisaties in overleg met cliënten, overheid en financiers.
 
 
 
BTN1ZorgthuisNL is een vereniging die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk in eigen regie van de cliënt leveren van zorg. Dit doet ZorgthuisNL door in haar activiteiten en werkwijze over financieringsstromen en -stelsels heen te zoeken naar oplossingen. Oplossingen die zowel voor cliënt als organisatie continuïteit en tevredenheid opleveren.

De leden van ZorgthuisNL worden ondersteund bij het bedenken van nieuwe concepten die doorontwikkeling mogelijk maken op het gebied van kraamzorg, de hervorming van de langdurige zorg die nu plaatsvindt en de verbinding zoeken bij andere domeinen dan wel diensten. Dit gebeurt in de verschillende secties van ZorgthuisNL; sectie kraamzorg, sectie zorg thuis en sectie welzijn.
 
 
mediquest12

MediQuest biedt inzicht in de kwaliteit, transparantie en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Het doel: zorgen dat de patiënt ook in de toekomst nog kan
vertrouwen op zorg van hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Door partijen in de zorg continu inzicht te geven in hun prestaties en kosten, wordt duidelijk waar verbetering mogelijk is. Dat stimuleert om tot concrete actie over te gaan. Zo kan iedere partij – ziekenhuis of zorgverzekeraar, patiënt of overheid – goed onderbouwde keuzes maken die daadwerkelijk leiden tot verbeteringen.

In het kort

A.D.O. Zorg is erop gericht dat iedereen zo goed en zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen op zijn of haar eigen manier.