Bent u altijd al geïnteresseerd geweest in de thuiszorgwereld en wilt u uw stem laten horen over de ontwikkelingen en besluiten die genomen worden binnen A.D.O. Zorg? Dat kunt u doen als cliëntenraadslid!

Wat doet de cliëntenraad binnen A.D.O. Zorg?

A.D.O. Zorg vindt het belangrijk om haar cliënten te betrekken bij de organisatie van de zorg- en dienstverlening. Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft A.D.O. Zorg daarom een cliëntenraad in het leven geroepen. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en geeft advies aan de directie. Verder volgt de cliëntenraad de ontwikkelingen en het beleid van A.D.O. Zorg en luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënten.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten, maar is geen klachtencommissie. Voor meer informatie over de klachtenprocedure van A.D.O. Zorg kunt u bellen naar 010 476 54 27 of mailen naar clientenraad@adozorg.nl.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad van A.D.O. Zorg bestaat uit minimaal 4 leden. De leden bestaan uit zowel cliënten als oude cliënten en diens familieleden en mantelzorgers met ervaring, betrokkenheid en/of affiniteit met de zorg. De cliëntenraad komt bijeen in een gezellige omgeving buiten de deuren van A.D.O. Zorg.

Hoe werkt de cliëntenraad binnen A.D.O. Zorg?

De cliëntenraad vergadert minstens twee keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden onderwerpen besproken die vooraf zijn vastgesteld. De onderwerpen hebben te maken met het beleid en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door een secretaresse en deze worden na afloop naar de cliëntenraadsleden verzonden.

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

Om deel te nemen aan de cliëntenraad hoeft u niet gestudeerd te hebben, maar het is wel van belang dat u ervaring heeft en/of betrokkenheid bent met de zorg. Als cliënt, oud cliënt, familielid of mantelzorger bent u daarvoor de aangewezen persoon. U bent immers ervaringsdeskundige op het gebied van de zorg- en dienstverlening. Daarnaast is het belangrijk dat u de Nederlandse taal voldoende kunt verstaan. De vergaderingen zullen in het Nederlands worden gegeven.

Wilt u deelnemen? Dan kunt u bellen naar 010 476 54 27 of mailen naar clientenraad@adozorg.nl. Wanneer de cliëntenraad een nieuwe cliëntenraadslid nodig heeft of opnieuw wordt samengesteld, zullen wij contact met u opnemen.

Vragen of opmerkingen voor de cliëntenraad?

Mocht u meer willen weten over de cliëntenraad, dan kunt u een e-mail sturen naar cliëntenraad@adozorg.nl.

In het kort

A.D.O. Zorg is erop gericht dat iedereen zo goed en zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen op zijn of haar eigen manier.