Beleid, ADO zorg in toepassing Wet Zorg en Dwang en Wet verplicht GGZ.

Beleid, A.D.O. zorg in toepassen van onvrijwillige zorg, dwang bij cliënten thuis:

Wij ( A.D.O. Zorg ) passen geen enkele maatregelen toe!

Wat doet A.D.O. zorg wel:

A.D.O. zorg richt zich op tijdige onder dekking van risico’s en signalering van problemen, en zet in op het nemen van preventie maatreglen ter voorkomen van vrijheidsbeperking. Dit doen we altijd in afstemming met de cliënt en eventuele betrokkenen, zoals: huisarts en of vertegenwoordiger.

Wat betreft de Wet verplichte GGZ zal A.D.O. Zorg de mantelzorgers en medewerkers adviseren om net als elke andere burger bij vormen van ernstig risico c.q. gevaar voor de cliënt en/of zijn omgeving dit te melden bij:
meldpunt verplichte GGZ010-2670700 en www.rotterdam.nl/wvggz