ADO is Zorg-gericht. Wij beseffen ons dat het ook wel eens mis kan gaan en om dit te voorkomen, vragen wij uw aandacht voor onze gedragscode.

We vragen cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden hierbij om overtredingen van wet- en regelgeving en de gedragscode van onze medewerkers of andere onregelmatigheden aan ons te melden.

In het kort

A.D.O. Zorg is erop gericht dat iedereen zo goed en zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen op zijn of haar eigen manier.