Onze missie

Wij zijn er voor iedereen: voor Jong en Oud, maar ook voor Kind en Volwassene.

En onze visie

A.D.O. Zorg is erop gericht dat iedereen zo goed en zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen op zijn of haar eigen manier. De zelfstandigheid van een ieder staat daarbij voorop en is een uitgangspunt bij de ondersteuning.

Wij kiezen ervoor om de gegroeide cliëntgroep op een zodanige wijze de geïndiceerde en verwachte verzorging te bieden, waarbij ook aspecten als taal en omgangsvormen voldoen aan de wensen en behoeften van de cliënt. Deze staan ook centraal bij het opstellen van ons zorgleefplan. Wij hanteren de wensen en behoeften van de cliënt als de kern van ieder individueel project en proces tot verzelfstandiging.

In het kort

A.D.O. Zorg is erop gericht dat iedereen zo goed en zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen op zijn of haar eigen manier.