Werkwijze
Wanneer u behoefte heeft aan hulp, zorg of ondersteuning, kunt u ons bellen of naar ons toekomen. Samen stellen we een aanvraag op voor de noodzakelijke hulp, zorg of ondersteuning. Die aanvraag gaat naar de wijkverpleegkundige of de Gemeente. Indien u in aanmerking komt voor indicatie-uren, starten wij uw zorg. Voor de wmo-diensten in Rotterdam en omstreken leveren wij Zorg in Natura (ZIN). Ook Pgb-houders die al een indicatie hebben vanuit de gemeente of de wijkverpleegkundige, kunnen bij ons hun zorg inkopen.
In samenspraak met u wordt bekeken wat wel of niet mag worden geleverd. Op basis daarvan worden met u verdere afspraken gemaakt. Dat is in het geval van hulpverlening, zorgverlening of ondersteuning in de vorm van een overeenkomst en afspraken over de uitvoering daarvan.
werkwijze

In het kort

A.D.O. Zorg is erop gericht dat iedereen zo goed en zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen op zijn of haar eigen manier.